UE bip projekty unijne FB

Ogłoszenie Wójta Gminy Wijewo o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

komunikat ogłoszenie

Wójt Gminy Wijewo ogłasza  konsultacje w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Poniżej znajdą państwo do pobrania wszystkie najważniejsze dokumenty

Pliki do pobrania

Polecamy