UE bip projekty unijne FB

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i opłacie.

Przedsiębiorco, pamiętaj o złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i opłacie.

 

Urząd Gminy Wijewo, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim oraz o dokonaniu opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 stycznia 2024 r.

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wijewie nr 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001.

Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia wraz z odpowiednią opłatą dodatkową oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową. 

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Pliki do pobrania

Polecamy