UE bip projekty unijne FB

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Brennie

otwarcie wdk brenno

W dniu wczorajszym tj. 23.06.2022r odbyło się  oficjalne otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Brennie. Na to wydarzenie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciela władz samorządowych, kół gospodyń wiejskich, prezesi OSP, radni oraz sołtysi. Po krótkiej przemowie otwierającej uroczystość oraz przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi otwierające Wiejski Dom Kultury w Brennie przez Starostę Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka, Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Wijewo Marię Rąk, Sołtysa wsi Brenno Józefa Pukackiego, wykonawcę przedsięwzięcia Artura Cichego oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie Leszka Bajona. Wręczono, także  podziękowania dla osób zaangażowanych w realizacje przedsięwzięcia. Następnie zmodernizowana Wiejska Sala Domu Kultury w Brennie została uroczyście poświęcona przez ks. Andrzeja Sotka, była także okazja do zabrania głosu przez zaproszonych gości, a zwieńczeniem części oficjalnej był koncert w  wykonaniu  Tria Stroikowego Zamku z Rokosowa. Po części oficjalnej, przy słodkim poczęstunku każdy z gości mógł podziwiać jak zmieniło się wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Brennie. Trzeba przyznać, że sala w Brennie jest teraz nie do poznania.

Polecamy