UE bip projekty unijne FB

Pod biało - czerwoną

Podpisanie umowy # PodBiałoCzerwoną

Dnia 03 października  2022 nastąpiło podpisanie umowy w sprawie wykonania zadania pod nazwą” Zakup, dostawa i montaż masztu, flagi RP oraz tabliczki w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” przy ulicy Okrężnej- plac „Na Kisowni” w miejscowości Brenno.

Środki na maszty i flagi pochodzą z rezerwy budżetu państwa, a przedsięwzięcie jest realizowane pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

W ramach otrzymanej dotacji Gmina Wijewo uzyskała środki w kwocie 4474,13 zł. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 07.11.2022 roku,  
a uroczyste wzniesienie flagi dnia  11.11.2022 r.

 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

 

Konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu ,,Pod biało-czerwoną''

 

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Wijewo przystąpiła do projektu ,,Pod biało-czerwoną’’, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztu z biało-czerwoną flagą i jego montażu na terenie gminy. 

Ta patriotyczna inicjatywa będzie opierała się o zapał i działanie mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!

Szanowni Mieszkańcy, w związku z powyższym, w oparciu o regulamin projektu, gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie wskazania miejsca instalacji masztu z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. 

Proponowana przez nas lokalizacja to plac ,,Na Kisowni’’ przy ul. Okrężnej w Brennie, jednakże ceniąc sobie i jednocześnie szanując zdanie mieszkańców, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wskazanie innego wyjątkowego miejsca i przesłanie własnych propozycji na adres mailowy: wijewo@wijewo.pl do dnia 11 marca 2022 r. do godziny 12:00.

Każda sugestia będzie dla na cenna i pozwoli na dokonanie godnej i reprezentatywnej lokalizacji masztu.

 

 

     Wójt Gminy Wijewo
/-/ Mieczysław Drożdżyński

 

 

 

Polecamy