UE bip projekty unijne FB

Podaruj krew, podaruj życie!

Plakat poKREWni w Gminie Wijewo

Dnia 24 kwietnia 2022r. odbyła się akcja oddawania krwi w naszej gminie, pod hasłem: ,,Podaruj krew, podaruj życie”. Donację przeprowadziło Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Zarejestrowało się 36 osób. Krwią podzieliło się 33 dawców.

Dziękuję Urzędowi Gminy Wijewo za wsparcie naszej akcji wodą i owocami dla krwiodawców.

Dziękuję wszystkim PoKREWnym. Zawsze w pełnej gotowości, aby nieść pomoc!!

Jesteście też piękną inspiracją dla naszych uczniów i swoich dzieci w czynieniu dobra...

,, Słowa pouczają, przykłady pociągają”

                   Magdalena Klamka

Polecamy