UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy # PodBiałoCzerwoną

plakat pod biało czerwona

Dnia 03 października  2022 nastąpiło podpisanie umowy w sprawie wykonania zadania pod nazwą” Zakup, dostawa i montaż masztu, flagi RP oraz tabliczki w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” przy ulicy Okrężnej- plac „Na Kisowni” w miejscowości Brenno.

Środki na maszty i flagi pochodzą z rezerwy budżetu państwa, a przedsięwzięcie jest realizowane pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

W ramach otrzymanej dotacji Gmina Wijewo uzyskała środki w kwocie 4474,13 zł. 
Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 07.11.2022 roku,  
a uroczyste wzniesienie flagi dnia  11.11.2022 r. 

 

Polecamy