UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy dotyczącej „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” – Część III „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno”

Zdjęcie przedstawia podpisanie umowy przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Panem Wojciechem Rajewskim

W dniu 12.08.2022 r. w Urzędzie Gminy Wijewo  została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Panem Wojciechem Rajewskim, właścicielem Przedsiębiorstwa Drogi i Ulice Sp.z.o.o., dotycząca „Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” – Część III „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno”.

W ramach części III przedmiotu zamówienia pn. Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno przewiduje się przebudowę części drogi gminnej na szerokości 4,5m i długości 210 mb i uzyskanie drogi o nawierzchni bitumicznej.

Wartość przebudowy części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno wynosi: 153 817,65 zł brutto.

      

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Polecamy