UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno”

W dniu 05.10.2022 r. w Urzędzie Gminy Wijewo  została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Panem Łukaszem Ganczarkiem, właścicielem firmy 4FUN Sp.z.o.o. , dotyczącej realizacji projektu pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno” realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

Wartość przedmiotu umowy  wynosi: 381 170,85 zł brutto.

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Wijewo,oraz Panią Skarbnik podczas podpisywania umowy

Polecamy