UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy na realizację zadań związanych z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji

W dniu 11 marca 2024 r. Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński podpisał umowy z przedstawicielami Gminnej Spółki Wodnej Wijewo, Hieronimem Jóźwiak – Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej Wijewo i  Wiesławem Rąglewski – Sekretarzem Gminnej Spółki Wodnej Wijewo oraz z przedstawicielami Spółki Wodnej w Potrzebowie,  Franciszkiem Wąsiak – Przewodniczącym Spółki Wodnej w Potrzebowie i  Leszkiem Szwon – Skarbnikiem Spółki Wodnej w Potrzebowie 
na realizację zadań związanych z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Wijewo, realizowanych w 2024 roku.

O przyznanie dotacji mogły ubiegać się spółki wodne na zasadach określonych w Uchwale Nr VII/48/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

W ramach przeprowadzonej procedury naboru wniosków, do Wójta Gminy Wijewo wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji. Po ich rozpatrzeniu, Wójt podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej:

dla Gminnej Spółki Wodnej Wijewo – w kwocie 15 000,00 zł,
dla Spółki Wodnej w Potrzebowie – w kwocie 15 000,00 zł.
 

Polecamy