UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo”

Zdjęcie przedstawia osoby podpisujące umowę

W dniu 4 października 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo”.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyska się drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 220 mb i szerokości 4,5 m.

Wartość I części zadania wynosi 98 038,38 zł brutto.

Przedsięwzięcie zostanie wykonane przez FSK Bruk Krystian Miś, ul. Lipowa 58, 64-150 Wijewo.

Polecamy