UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy z Klubem Sportowym BRENEWIA o realizację zadania publicznego

Zdjęcie przedstawia Wójta wraz z przedstawicielami Brenewii

W dniu 10 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Wijewo odbyło się spotkanie Wójta Gminy, Pana Mieczysława Drozdżyńskiego z przedstawicielami Gminnego Klubu Sportowego Brenewia Panem Adrianem Kręcem Prezesem oraz Panem Mikołajem Napieralskim Skarbnikiem. Celem spotkania było podpisanie umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Realizacja w 2022 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie różnych zainteresowań sportowych. Na organizację i udział w rozgrywkach piłki nożnej”. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację tego zadania klub sportowy otrzymał od Gminy dotację w wysokości 43.500,00 zł.

 

Polecamy