UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy na IV Bieg Powstańczy w Wijewie w Urzędzie Marszałkowski

Dziś tj. 07.02.2023r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński wraz ze Skarbnik Gminy Wijewo Panią Krystyną Piasną - Białas podpisali umowę na organizację IV Biegu Powstańczego w Wijewie, który odbędzie się już w najbliższą niedziele 12 lutego 2023 r.  

 

 

Mając na celu poprawę i rozwój zainteresowania sportem, w tym w szczególności uprawiania biegów zarówno amatorsko jak i profesjonalnie na terenie Gminy Wijewo, a więc na obszarze województwa wielkopolskiego, w ramach planowanego do realizacji zadania zakłada się organizację IV Biegu Powstańczego w Wijewie. Efektem planowanego zadania polegającego na organizacji IV Biegu Powstańczego w Wijewie będzie przede wszystkim zaspokojenie potrzeb mieszkańców jak i przybyłych sportowców, turystów w zakresie sportu kwalifikowanego. Głównymi celami cyklicznej organizacji biegu powstańczego w Wijewie jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców jak i przybyłych gości postawy patriotycznej poprzez upamiętnienie rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Jednocześnie organizator pragnie pogłębić i rozszerzyć wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego, historii oraz walorów turystyczno – krajoznawczych regionu. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia a także informowanie i zapobieganie zagrożeniom epidemiologicznym spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2. W związku z powyższym zasadne staje się stwierdzenie, iż organizacja jak i same uczestnictwo w planowanym IV Biegu Powstańczym będzie popularyzowało formę aktywnego wypoczynku.

 

Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego :15 000,00 zł


Środki finansowe własne :15 000,00 zł

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 30 000 zł.

 

 

Polecamy