UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy z Gminnym Klubem Sportowym Brenewia

zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Wijewo oraz przedstawicieli Zarządu GKS Brenewia

W dniu 9 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Wijewo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wijewo Pana Mieczysława Drozdżyńskiego, z przedstawicielami Gminnego Klubu Sportowego Brenewia Panem Adrianem Kręcem Prezesem oraz Panem Mikołajem Napieralskim Skarbnikiem. Celem spotkania było podpisanie umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Realizacja w 2023 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie różnych zainteresowań sportowych. Organizacja i udział w rozgrywkach piłki nożnej”. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację tego zadania klub sportowy otrzymał od Gminy dotację w wysokości 46 500,00 zł.

 

Polecamy