UE bip projekty unijne FB

Podpisanie umowy dotyczącej obsługi kąpieliska z Gminnym Zakładem Komunalnym w Wijewie

podpisanie umowy z gzk

Dziś w Urzędzie Gminy  została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Prezesem Zarządu GZK w Wijewie Aleksandrem Poszwińskiem  między Gminą Wijewo a Gminnym Zakładem Komunalnym w Wijewie, dotycząca organizacji kąpieliska strzeżonego i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży w miejscowości Brenno w okresie sezonu letniego tj. od 25 czerwca do 28 sierpnia 2022 roku. 

Przedmiotem umowy jest obsługa kąpieliska na plaży strzeżonej w Brennie nad Jeziorem Białym- Miałkim, zlokalizowanym na terenie dz, o nr ew. 899/4 w obrębie miejscowości Brenno, wzdłuż linii brzegowej jeziora o długości 70m. Gminny Zakład Komunalny w Wijewie w ramach obsługi kąpieliska ma obowiązek zapewnić obsługę ratowniczą strzeżonego kąpieliska poprzez zorganizowanie, usytuowanie oraz wyposażenie stanowiska ratowniczego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zapewnienie oznakowania i wyposażenia wyznaczonego obszaru wodnego w sprzęt techniczny, ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, a także usługę w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Polecamy