UE bip FB

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Warszawie

Zdjęcie przedstawia Wójta Gminy Wijewo oraz Urzędnikó

Dnia 24.05.2023 Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński wraz z Urzędnikami Gminy Wijewo:  Panią Sekretarz Anetą Bajon, Panią Skarbnik Krystyną Piasną-Białas oraz Kierownikiem Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Panią Anną Włoczewską-Grys uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Warszawie. Debatowali na temat sytuacji finansowej Gmin, w których ponad 80% terenów położona jest w parkach narodowych, rezerwatach przyrody lub objęta jest ochroną Natura 2000. Na posiedzeniu głos zabrali samorządowcy, parlamentarzyści oraz Wójt Gminy Wijewo. 

Polecamy