UE bip projekty unijne FB

Rok 2017 - Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno

Klucz do kompetencji - program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo

Kontrast pomiędzy budynkami szkół i przedszkola przed remontem a po przeprowadzonej termomodernizacji jest ogromny. Wokół budynków użyteczności publicznej zniknęła ponura aura, które obecnie są jasne, schludne i spełniają wszelkie wymogi związane z termomodernizacją.

 Inwestycja współfinansowana jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”. 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W WIJEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIJEWIE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKIECH W BRENNIE

Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5- Nietążkowo

Polecamy