UE bip projekty unijne FB

Rok 2019 - Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec

W wyniku otrzymanej pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Gmina Wijewo na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 0003-65170-UM1510035/18 z dnia 19.10.2018 r. dokonała realizacji operacji pn. Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec.

Założonym do osiągnięcia celem operacji jest: Udostępnienie i zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich infrastruktury kulturalnej poprzez przebudowę Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec.

Efektem realizacji operacji jest przebudowanie dwóch obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne wraz z ich wyposażeniem, to jest Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Wijewo oraz Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Zaborówiec.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość operacji wyniosła 2 122 006,44 zł brutto, w tym wartość uzyskanego dofinansowania 946 468,00 zł.

Wiejski Dom Kultury w Wijewie

Wiejski Dom Kultury w Zaborówcu

Wykonanie ul. Ogrodowej, Zbożowej w miejscowości Brenno oraz drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 140 w miejscowości Miastko – II etap

W 2019 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

1/ część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w miejscowości Brenno”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 223 mb i szerokości 4 m.
Wartość I części zadania wyniosła 113.610,18 zł brutto.

2/ część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Zbożowa w miejscowości Brenno”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano ciąg komunikacyjny o nawierzchni z kostki brukowej na długości 340 mb ( wraz z jednym dodatkowym wjazdem na ul. Zbożową o powierzchni 60 m² ) i szerokości 4 m.

Wartość II części zadania wyniosła 214.561,20 zł brutto.

3/część III przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 140 w miejscowości Miastko – II etap”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 310 mb i szerokości 4,5 m.
Wartość II części zadania wyniosła 146.370,00 zł brutto.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 474.541,38 zł, w tym środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 144.000,00  zgodnie z umową nr 78/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku oraz w kwocie 97.600,00 zł zgodnie z umową nr 398/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

ul. Ogrodowa

 

ul. Zbożowa

 

droga Miastko - II etap

 

Polecamy