UE bip FB

Prośba do mieszkańców o współpracę przy opracowywaniu ewidencji zabytków

Pałac, Urząd Gminy Wijewo

Informuję, że od dnia 30.08.2021 r.  w związku z rozpoczęciem czynności mających na celu opracowanie gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Wijewo Pan Przemysław Wojciech, legitymujący się upoważnieniem nr 44/2021 z dnia 30.08.2021 r., będzie przeprowadzał prace dokumentacyjne, które będą obejmować wywiad środowiskowy, oględziny oraz fotografowanie zabytkowych obiektów.

Przeprowadzone działania będą dotyczyć zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców z uprzejmą prośbą o współpracę przy opracowywaniu ewidencji oraz o nieutrudnianie prac dokumentacyjnych i w miarę możliwości udostępnienie terenów obiektów zabytkowych na czas prowadzenia prac.                                                                          

                               

                                                                                                                                   Wójt Gminy Wijewo

                                                                                                                           /-/  Mieczysław  Drożdżyński 

Polecamy