UE bip projekty unijne FB

Przebudowa WDK w miejscowości Brenno

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski z wizytą w Gminie Wijewo- podpisanie umowy o dofinansowanie Przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w Brennie.

W dniu 25.01.2022r  w Urzędzie Gminy Wijewo  gościliśmy  Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego   oraz  Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Panią Zofię Szalczyk.

Tego dnia Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński  z  Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego  Panem Krzysztofem Grabowskim podpisali umowę o dofinansowanie dot. „Przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Brenno” w ramach wspierania obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość całości inwestycji: 140 000,00 zł

Wartość dofinasowania to 64 729,00zł.   

Ponadto przy podpisaniu umowy obecni byli:  Radna Sejmiku Wielkopolskiego Pani Zofia  Szalczyk, Zastępca Skarbnika Gminy Wijewo Pani Ilona Giera, Sekretarz Gminy Wijewo  Pani Aneta Bajon oraz Kierownik Referatu Rozwoju Pan Leszek Józefczak.

Razem z przedstawicielami  gminy Pan Krzysztof  Grabowski  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Zofia Szalczyk Radna Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego  odwiedzili inwestycje zrealizowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego . Wśród głównych punktów wizyty znalazły się:  altanka wraz z kompleksem  rekreacyjnym  w miejscowości Potrzebowo oraz drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

 

Polecamy