UE bip projekty unijne FB

Przedsiębiorco, pamiętaj o opłacie II raty za sprzedaż alkoholu!

napis informacja

Urząd Gminy Wijewo, przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż zobowiązani są do dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 maja 2022r.

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wijewie: 58 8669 0001 0080 0349 2000 0001.

Przedsiębiorca, który nie dokona opłaty w ustawowym terminie do  31 maja 2022r.  ma możliwość dokonania wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie z powodu nie wniesienia ustawowo określonej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

Polecamy