UE bip projekty unijne FB

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do Programu "Czyste Powietrze" dla osób posiadających gospodarstwo rolne

napis informacja

Od 1 sierpnia 2022r. do dnia 23 września 2022r nie będą wystawiane zaświadczenia o dochodach dla rolników.

Osoby ubiegające się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” zobowiązane są dołączyć zaświadczenie o dochodach do wniosku o dotację. Dotyczy to nie tylko samych beneficjentów ale także członków ich gospodarstw domowych, którzy uzyskali dochody z pracy w gospodarstwie rolnym.

Aby ustalić przeciętny miesięczny dochód, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS-u. W związku z tym, że obwieszczenie prezesa GUS-u w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2021r. zostanie opublikowane do 23 września 2022r., wydanie  zaświadczenia do tego dnia nie będzie możliwe.

Osobom które złożą wniosek do dnia 31.07.2022r. zaświadczenie zostanie wydane w ustawowo przewidzianym terminie tj. 7 dni.

Polecamy