UE bip FB

Przyznanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Wijewo

Zdjęcie wójta z przedstawicielami spółek wodnych

W dniu 31 marca 2022 r. Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński podpisał umowę z przedstawicielami Gminnej Spółki Wodnej Wijewo Panem Hieronimem Jóźwiak – Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej Wijewo i Panem Wiesławem Rąglewskim – Sekretarzem Gminnej Spółki Wodnej Wijewo na realizację zadań związanych z bieżącą konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Wijewo, realizowanych w 2022 roku.

O przyznanie dotacji mogły ubiegać się spółki wodne na zasadach określonych w Uchwale Nr VII/48/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wijewo oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

W ramach przeprowadzonej procedury naboru wniosków, Wójt podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Wijewo – w kwocie 15 000,00 zł.Polecamy