UE bip projekty unijne FB

Przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Wijewo

8 kwietnia 2022 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu odbyło się uroczyste spotkanie w celu podpisania umów o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie:

 • budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku
 • zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2022
 • budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022
 • dofinansowania zadań inwestycyjnych w roku 2022

Na uroczystości obecni byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski, Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, Starosta Powiatu Leszczyńskiego Pan  Jarosław Wawrzyniak, Wicestarosta Powiatu Leszczyńskiego Pan Maciej Wiśniewski oraz włodarze gmin powiatu leszczyńskiego: 

Pan Mieczysław Drożdżyński – Wójt Gminy Wijewo
Pan Stanisław Glapiak – Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna
Pan Kornel Malcherek – Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna
Pan Marek Lorych – Wójt Gminy Święciechowa
Pan Radosław Sobecki – Wójt Gminy Krzemieniewo
Pan Łukasz Litka – Wójt Gminy Lipno

a także Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk i Skarbnik Gminy Wijewo Pani Krystyna Piasna-Białas.

Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński podpisał 4 umowy dotyczące udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

Podpisane umowy obejmują m.in.:

1. Udzielenie pomocy finansowej w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych małej retencji w 2022 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 17.400,00 zł
kwota dotacji  - 16.200,00 zł
wkład własny -  1.200,00 zł

2. Udzielenie pomocy finansowej w zakresie  zakupu sadzonek drzew miododajnych w roku 2022.

Całkowita wartość przedsięwzięcia – 9.500,00 zł
kwota dotacji  - 8.550,00 zł
wkład własny -  950,00 zł

3. Przyznanie pomocy finansowej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2022, w wysokości: 137.250,00 zł.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

 • przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo
 • przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno
 • przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 383/1 w miejscowości Radomyśl
 • przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 344 w miejscowości Potrzebowo

oraz

4. Udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych w 2022 roku obejmujących przebudowę dróg w miejscowościach Wijewo i Brenno

Całkowita wartość  - 556.000,00 zł
dofinansowanie w kwocie  - 500.000,00 zł
wkład własny -  56.000,00 zł

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

 • przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo
 • przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 927 w miejscowości Wijewo
 • przebudowa części drogi gminnej na ul. Wichrowej w miejscowości Brenno.

 

Polecamy