UE bip projekty unijne FB

Punkty dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem

ZDJECIE TABLETEK JODU

Informujemy, że Gmina Wijewo  opracowała „Plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem dla Gminy Wijewo”. Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieszkańcy wiedzieli dokąd się udać po preparat i jak go zażyć (tabletki). Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeśli dojdzie do zagrożenia radiacyjnego, będzie to komunikowane w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dystrybucja tabletek rozpocznie się po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na terenie Gminy Wijewo preparat wydawany będzie w salach i świetlicach wiejskich (dane poniżej w tabeli) . Preparat wydawany będzie WYŁĄCZNIE osobom pełnoletnim, jedna osoba z danego gospodarstwa domowego odbierać będzie dla członków rodziny.Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z nim, a przede wszystkim z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu i tabelą dawkowania.

 

Punkty dystrybucji na terenie gminy :

 

Lp.

Nazwa i dane punktu

Adres punktu

Mieszkańcy sołectwa

1.    

Sala GOK Wijewo

Wijewo ul. Powstańców Wlkp. 19

Wijewo

2.    

Sala GOK Brenno

Brenno ul. Jeziorna 3

Brenno i Miastko

3.    

Sala wiejska Zaborówiec

Zaborówiec ul. Powstańców Wlkp. 17

Zaborówiec

4.    

Sala wiejska Potrzebowo

Potrzebowo nr 34

Potrzebowo

5.    

Świetlica wiejska Radomyśl

Radomyśl nr 15

Radomyśl i Przylesie

 

 

 

 

 

Dawkowanie preparatów jodowych (jedna tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu).

Lp.

Grupa wiekowa

Ilość stabilnego jodu

Dawka jednorazowa

1.        

Noworodki i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc

12,5 mg jodu

¼ tabletki

2.        

Dzieci od miesiąca do 3 lat

25 mg jodu

½ tabletki

3.        

Dzieci od 3 do 12 lat

50 mg jodu

1 tabletka

4.        

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

100 mg jodu

2 tabletki

5.        

Kobiety w ciąży i karmiące piersią (Każdy wiek)

100 mg jodu

2 tabletki

         

 

 

Polecamy