UE bip projekty unijne FB

Realizacja zadania pn.”Renowacja zabytkowej lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Gminie Wijewo” w ramach Rządowego Programu Obudowy zabytków.

loga

Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania polegającego na renowacji zabytkowej lodowni położonej na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Podejmowane działania maja na celu kształtowanie postaw promujących działania chroniące zabytki, odczytywane jako źródło tożsamości oraz wiedzy z przeszłości.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.05.2025
Przewidywana wartość inwestycji: 485 000,00 zł 
Procentowy udział Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2%
Kwota wnioskowanych środków: 475 300,00 zł. 

 

Polecamy