UE bip projekty unijne FB

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na preferencyjny zakup węgla

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek od godz. 7 – 16

- wtorek – czwartek od godz. 7 – 15

- piątek – od godz. 7 – 14

 

Decyduje kolejność wpływu do urzędu.

 

Preferencyjny zakup węgla – INFORMACJE

 

W związku z przystąpieniem Gminy Wijewo do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) 
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych informujemy, że osoby zainteresowane zakupem węgla w preferencyjnej cenie z terenu gminy, mogą składać wnioski, a sprzedaż ruszy w momencie dostarczenia węgla do gminy.

 

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Wijewo, którzy:

·        spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);

·        posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe;

·        oraz pod warunkiem, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe:

- w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. (1500 kg),

- pkt. 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r (3000 kg).

 

Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w terminie do 31.12.2022 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego  warunki sprzedaży preferencyjnej;

Dodatkowe informacje:

1.   Cena tony węgla wynosić będzie 2 000 zł brutto. Do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

2.     Informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz możliwości dokonania zakupu zostaną przekazywane wnioskodawcom dopiero w momencie kiedy węgiel zapewniony przez rząd będzie dostępny w składach na terenie naszej gminy. Zgodnie z informacjami otrzymywanymi przez gminę w programie dostępny będzie węgiel 
o frakcji orzech [sortyment 25+ mm], groszek [sortyment 8-25 mm], miał [sortyment 
0-10 mm].

 

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Wijewo w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej https://www.wijewo.pl/

Pliki do pobrania

Polecamy