UE bip projekty unijne FB

Ruszyła przebudowa dróg gminnych

przebudowa dróg gmina Wijewo

W 2023 roku na terenie gminy Wijewo realizuje się inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykona się:

1/ Część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyska się drogę o nawierzchni bitumicznej.

Wartość I części zadania wyniosła 135 769,37 zł brutto.

2/ Część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Zielonej w miejscowości Wijewo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyska się drogę o nawierzchni bitumicznej

Wartość II części zadania wyniosła 71 740,98 zł brutto.

3/Część III przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 322 w miejscowości Potrzebowo”

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyska się drogę o nawierzchni bitumicznej

Wartość III części zadania wyniosła 116 962,55 zł brutto

 

Polecamy