UE bip projekty unijne FB

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo

Absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo
Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński  po raz kolejny zyskał uznanie Rady Gminy. Bez głosu sprzeciwu podczas dzisiejszej III sesji Rady Gminy Wijewo.
Włodarz naszej gminy otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Spośród 14 obecnych Radnych wszyscy byli za.
Realizację budżetu w roku 2023 pozytywnie oceniła zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, jak i Komisja Rewizyjna.


Polecamy