UE bip projekty unijne FB

Spotkanie włodarzy obszaru wielkopolski środkowo-zachodniej

zdjęcie przedstawia uczestników spotkania

W dniu 20 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt odbyło się spotkanie włodarzy obszaru wielkopolski środkowo-zachodniej, w której uczestniczył również Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pan Jacek Bogusławski. Podczas spotkania poruszono kluczowe kwestie dla rozwoju regionu, dotyczące strategii rozwoju gminy w Nowej Perspektywie, pozyskania środków na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, Raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwości pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji. 

Polecamy