UE bip projekty unijne FB

Spotkanie z Posłami Borysem Budką i Grzegorzem Rusieckim w Gminie Wijewo

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania

W dniu 13 czerwca 2022 roku w Klubie Seniora w Brennie odbyło się spotkanie Borysa Budki, przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z członkami Klubu Seniora oraz z mieszańcami Gminy Wijewo.

W spotkaniu uczestniczyli także Grzegorz Rusiecki, poseł KO z Leszna, wicestarosta leszczyński pan Maciej Wiśniewski, Wójt Gminy Wijewo pan Mieczysław Drożdżyński, Sekretarz Gminy Wijewo pani Aneta Bajon oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Leszek Bajon.

Podczas spotkania pojawiły się takie wątki jak inflacja, drożyzna, szczególnie koszty zakupu opału, które dramatycznie wzrosły w ostatnim czasie.

Podjęto dyskusję na temat przyszłych oczekiwań i sprecyzowania konkretnych planów względem oczekiwań seniorów, a także sprawy bieżące dotyczące naszego kraju, oraz jakimi postulatami KO powinna pójść do wyborów.

Rozmawiano, o tym jak ważny jest lokalny samorząd, a przede wszystkim jak ważny jest dobry gospodarz. Działania względem seniorów są wspierane przez władze lokalne, Wójta Gminy Wijewo – pana Mieczysława Drożdżyńskiego. Ale bez środków finansowych, bez odpowiedniego zabezpieczenia w budżetach (krajowych jak i województwa), pewnych rzeczy nie da się realizować. Na spotkaniu padły propozycje jak na stałe wpisać niektóre zadania do finansowania budżetowego, np. aktywności w zakresie uniwersytetu trzeciego wieku, bo to bardzo duży postulat ze strony środowisk senioralnych - mówił Borys Budka. 

Polecamy