UE bip projekty unijne FB

Rok 2016 - Środki własne

Przedsięwzięcia wykonane w ramach funduszu sołeckiego Wijewo na rok budżetowy 2016:

Przedsięwzięcie nr 1
Remont przystanku autobusowego w miejscowości Wijewo

W miejscowości Wijewo do dnia 14 października 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Remont przystanku autobusowego w miejscowości Wijewo” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

 • wymiana pokrycia dachu
 • montaż nowych rynien
 • odnowienie ścian zewnętrznych

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.49.2016 z dnia 5 września 2016 r. Przystanek autobusowy znajduje się w centrum wsi Wijewo. Po przeprowadzonym remoncie jest bardzo reprezentacyjny.

przystanek.jpg

Przedsięwzięcie nr 2
Powiększenie płyty do tańca przy wigwamie w Wijewie

W miejscowości Wijewo do dnia 12 sierpnia 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Powiększenie płyty do tańca przy Wigwamie w Wijewie” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace:

 • powiększenie płyty do tańca z kostki brukowej betonowej

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.40.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. Powiększenie płyty do tańca miało na celu poprawę komfortu życia mieszkańców oraz uatrakcyjnienie miejsca dla organizowania imprez społeczno-kulturalnych.

Przedsięwzięcie nr 3
Remont budynku gospodarczego przy wigwamie w Wijewie

W miejscowości Wijewo do dnia 31 sierpnia 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Remont budynku gospodarczego przy wigwamie w Wijewie” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace:

 • remont budynku gospodarczego przy wigwamie z przeznaczeniem na toalety oraz pomieszczenia magazynowego.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.43.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na atrakcyjność tego miejsca, gdzie odbywają się imprezy okolicznościowe oraz spotkania integracyjne.

 

Przedsięwzięcie nr 4
Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo           

1) W miejscowości Wijewo do dnia 31 maja 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace:

 • zakup oraz dostarczenie kruszywa granitowego

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.32.2016 z dnia 4 maja 2016 r. Zakup tłucznia pozwolił na bieżące naprawy dróg, co przyczyniło się do poprawy warunków bezpieczeństwa.

2) W miejscowości Wijewo do dnia 9 grudnia 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Wijewo” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace:

 • zakup oraz dostarczenie kruszywa granitowego

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.66.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Zakup tłucznia pozwolił na bieżące naprawy dróg, co przyczyniło się do poprawy warunków bezpieczeństwa.

tłuczeń_Wijewo.jpg

Przedsięwzięcie nr 5
Modernizacja remizy OSP w Wijewie na potrzeby integracji społeczności wiejskiej

W miejscowości Wijewo do dnia 31 grudnia 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Modernizacja remizy OSP w Wijewie na potrzeby integracji społeczności wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach remontu sali mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie zostały wykonane następujące prace:

 • wykonanie sufitu systemowego,
 • wydzielenie pomieszczenia na toaletę,
 • odmalowanie i zainstalowanie koniecznych do prawidłowego funkcjonowania pomieszczenia elementów wraz z instalacją nowego ogrzewania centralnego,
 • montaż aneksu kuchennego.

Przedsięwzięcie ostało sfinansowane z funduszu sołeckiego oraz funduszy gminnych.  Modernizacja miała na celu zapewnienie możliwości funkcjonowania organizacji społecznych działających na terenie gminy Wijewo, jak również w celu integracji społeczności wiejskiej.

 img12.jpg

Przedsięwzięcia wykonane w ramach funduszu sołeckiego Brenno na rok budżetowy 2016:

Przedsięwzięcie nr 1
Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Brenno wraz z utwardzeniem

W miejscowości Brenno do dnia 5 grudnia 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Brenno wraz z utwardzeniem” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono oraz dostarczono kruszywo granitowe.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.62.2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Zakup tłucznia pozwolił na bieżące naprawy dróg, co przyczyniło się do poprawy warunków bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie nr 2
Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno

W miejscowości Brenno zrealizowana została inwestycja pn. „Budowa drewnianej altany wraz z nasadzeniem drzewek i krzewów na działce gminnej w miejscowości Brenno” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

 • budowa drewnianej altany rekreacyjnej wraz z ławkami i stołami
 • zakup sadzonek drzew i krzewów, ziemi ogrodowej, materiałów i wykonanie chodnika
 • zakup plenerowych urządzeń, ławek oraz stojaka na rowery

Drewniana altana służy organizowaniu spotkań oraz imprez okolicznościowych. Nasadzenia oraz chodnik zostały wykonane przy altanie w miejscowości Brenno, co znacznie poprawiło estetykę tego miejsca.

016.jpg

00lll8.jpg

Przedsięwzięcie nr 3
Zakup wiaty przystankowej na ul. Koźli Rynek w miejscowości Brenno wraz z wykonaniem podbudowy     

W miejscowości Brenno zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup wiaty przystankowej na ul. Koźli Rynek w miejscowości Brenno wraz z wykonaniem podbudowy” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia kupiono:

 • wiatę przystankową

Całe przedsięwzięcie  zostało zrealizowane do dnia 19 czerwca 2016 r. zgodnie ze zleceniem nr BRŚzp 271.3.114.2016 z dnia 25.05.2016 r. Wiata przystankowa zapewni należyte bezpieczeństwo podczas przewozu dzieci szkolnych.

 • kostkę brukową oraz krawężniki

Kostka brukowa była niezbędna do wykonania podbudowy pod wiatę przystankową.

DSC00922.JPG

Przedsięwzięcie wykonane w ramach funduszu sołeckiego Radomyśl na rok budżetowy 2016:

Przedsięwzięcie nr 1
Remont i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w miejscowości Radomyśl

W miejscowości Radomyśl do dnia 31 sierpnia 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Remont i zagospodarowanie terenu wokół wigwamu w miejscowości Radomyśl” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały prace:

 • zakup usług związanych z generalnym remontem wigwamu,
 • zakup materiałów związanych z remontem i zagospodarowaniem terenu wokół wigwamu.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.38.2016 z dnia 06.07.2016 r., umową nr 272.42.2016 z dnia 22.07.2016 r., zleceniem nr 271.3.146.2016 z dnia 28.06.2016 r. oraz ze zleceniem nr 271.3.163.2016 z dnia 19.08.2016 r. Poprzez realizację powyższego przedsięwzięcia zwiększyła się możliwość organizowania plenerowych  spotkań integracyjnych. Odnowiony obiekt wpłynie pozytywnie na wizerunek wsi i jej estetykę.

DSC00914.JPG

Przedsięwzięcia wykonane w ramach funduszu sołeckiego Miastko na rok budżetowy 2016:

Przedsięwzięcie nr 1
Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń      

W miejscowości Miastko do dnia 31 maja 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia zakupiono wraz z dostawą 4 urządzenia siłowni plenerowej.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.26.2016 z dnia 04.05.2016 r. Zakup plenerowych urządzeń przyczynił się do możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.

Przedsięwzięcie nr 2
Zagospodarowanie terenu wokół boiska w miejscowości Miastko

W miejscowości Miastko zrealizowana została inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska w miejscowości Miastko” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia zostały zakupione:

 • krzewy ozdobne

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 8 listopada 2016 r. zgodnie ze zleceniem nr 271.3.210.2016 z dnia 27.10.2016 r. Zakup zieleni wpłynął pozytywnie na wizerunek wsi.

 • cement

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 8 listopada 2016 r.  zgodnie ze zleceniem nr 271.3.211.2016 z dnia 27.10.2016 r.

DSC00926.JPG

Przedsięwzięcie wykonane w ramach funduszu sołeckiego Przylesie na rok budżetowy 2016:

Przedsięwzięcie nr 1
Ogrodzenie i faszynowanie zbiornika wodnego w centrum wsi Przylesie

W miejscowości Przylesie do dnia 15 grudnia 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Ogrodzenie i faszynowanie zbiornika wodnego w centrum wsi Przylesie” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

 • ogrodzenie zbiornika wodnego
 • faszynowanie zbiornika wodnego.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.68.2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Zbiornik wodny znajduje się w centrum wsi Przylesie. Staw został zabezpieczony przed ewentualnym obsuwaniem się ziemi oraz ogrodzony, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców.

Przylesie-page-001.jpg

Przedsięwzięcia wykonane w ramach funduszu sołeckiego Zaborówiec na rok budżetowy 2016:

Przedsięwzięcie nr 1
Doposażenie zaplecza kuchennego w salce znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu

W miejscowości Zaborówiec zrealizowana została inwestycja pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego w salce znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

 • wykonanie szafek kuchennych oraz stołu z taboretami

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 25 marca 2016 r. zgodnie z umową nr 272.24.2016 z dnia 16.03.2016 r. Zakup mebli kuchennych znacznie poprawił wygląd i funkcjonalność kuchni.

 • zakupiono niezbędny asortyment

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 29 lutego 2016 r.  zgodnie ze zleceniem nr 271.3.41.2016 z dnia 22.02.2016 r. Zakup nowego asortymentu znacznie usprawnił prace wykonywane w kuchni podczas imprez okolicznościowych.

Przedsięwzięcie nr 2
Remont salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu

W miejscowości Zaborówiec do dnia 24 marca 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Remont salki znajdującej się w obiekcie WDK w Zaborówcu” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

 • instalacyjne
 • tynkarskie i malarskie
 • elektryczne

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr 272.23.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Dzięki wykonaniu w/w prac pomieszczenie jest bardziej funkcjonalne i praktyczne. Odbywają się tam wspólne spotkania mieszkańców oraz imprezy okolicznościowe.

DSC00945.JPG

Przedsięwzięcia wykonane w ramach funduszu sołeckiego Potrzebowo na rok budżetowy 2016:

Przedsięwzięcie nr 1
Budowa budynku do obsługi imprez sportowych

W miejscowości Potrzebowo zrealizowana została część inwestycji pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

 • wykonanie projektu budowlanego

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 31 grudnia 2016 r. zgodnie ze zleceniem nr BRŚzp 271.3.229.2016 z dnia 14.11.2016 r.

 • zakup kostki brukowej

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 15 grudnia 2016 r. zgodnie z umową nr 272.70.2016 z dnia 12.12.2016 r. Zakupiona kostka brukowa posłuży do wyłożenia posadzki w budynku. Wybudowanie obiektu będzie służyć organizowaniu spotkań oraz imprez okolicznościowych. Projekt był niezbędny, aby powziąć kolejne kroki w realizacji zadania.

Przedsięwzięcie nr 2
Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup gazonów, ziemi i kwiatów przed Dom Kultury w Potrzebowie

W miejscowości Potrzebowo zrealizowana została inwestycja pn. „Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup gazonów, ziemi i kwiatów przed Dom Kultury w Potrzebowie” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016.

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały następujące prace:

 • zakup gazonów

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 12 września 2016 r. zgodnie ze zleceniem nr BRŚzp 271.3.175.2016 z dnia 06.09.2016 r. Gazony postawione zostały na parkingu przed Domem Kultury w Potrzebowie.

 • zakup ziemi i kwiatów

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane do 15 czerwca 2016 r. zgodnie ze zleceniem nr BRŚzp 271.3.124.2016 z dnia 10.06.2016 r. oraz zleceniem nr BRŚzp 271.3.125.2016 r. z dnia 10.06.2016 r. Zakupione kwiaty są posadzone w gazonach, które razem zdobią parking przed Domem Kultury.

Przedsięwzięcie nr 3
Festyn z okazji Dnia Sołtysa – wynajem „dmuchanego zamku”

W miejscowości Potrzebowo dnia 12 czerwca 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. Festyn z okazji Dnia Sołtysa – wynajem „dmuchanego zamku” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016. W ramach przedsięwzięcia został wynajęty „dmuchany zamek”.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie ze zleceniem nr BRŚzp 271.3.126.2016 z dnia 10.06.2016 r. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do uatrakcyjnienia imprezy organizowanej przez sołectwo, szczególnie była to atrakcja dla najmłodszych.

Przedsięwzięcie nr 4
Zakup zmywarki do Wiejskiego Domu Kultury w Potrzebowie 

W miejscowości Potrzebowo do dnia 21 listopada 2016 r. zrealizowana została inwestycja pn. „Zakup zmywarki do Wiejskiego Domu Kultury w Potrzebowie” w ramach funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016. W ramach przedsięwzięcia zamówiono zmywarkę uniwersalną z funkcją wyparzania.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie ze zleceniem nr BRŚzp 271.3.224.2016 z dnia 08.11.2016 r. Zakup zmywarki uniwersalnej z funkcją wyparzania znacznie usprawnił prace wykonywane w kuchni podczas imprez okolicznościowych w Wiejskim Domu Kultury w Potrzebowie.

 potrzebowo_WDK2.jpg

REMONT SALKI POSTRAŻACKIEJ ORAZ WDK W BRENNIE

Salka postrażacka znajdująca się w WDK w Brennie została przekwalifikowana na nowoczesną salę warsztatową służącą przede wszystkim dzieciom, młodzieży, ale również wszystkim organizacjom. Odbywają się tam zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, m.in. sekcje szachowe, teatralne, plastyczne oraz sekcje mażoretek.

salka_Brenno.jpg

Na Sali Wiejskiego Domu Kultury w Brennie zostały odmalowane ściany oraz elementy drewniane. Sala jest odświeżona, pastelowe kolory sprawiają, iż wydaje się być przestronniejsza i jaśniejsza. Na wykonanie remontu została przekazana specjalna dotacja podmiotowa od Urzędu Gminy w Wijewie.

Polecamy