UE bip projekty unijne FB

Rok 2019 - Środki własne

Fundusz sołecki Potrzebowo 2019:

Przedsięwzięcie nr 1
Zakup materiałów do ocieplenia remizy OSP w miejscowości Potrzebowo

W ramach zadania został zakupiony niezbędny materiał (tj. styropian, klej, narożniki oraz dyble) do ocieplenia remizy OSP w Potrzebowie.

Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 3.000,00 zł.

 

Przedsięwzięcie nr 2
Zagospodarowanie terenu przy boisku w miejscowości Potrzebowo

W ramach zadania zakupiono elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zamontowana została także przenośna toaleta. Dodatkowo zostało utwardzone podłoże poprzez ułożenie kostki brukowej przy budynku do obsługi imprez sportowych. Zostały również zamontowane lampy uliczne dzięki czemu miejsce te stało się bezpieczniejsze.

Realizacja przedsięwzięcia znacznie poprawiła estetykę wsi oraz ma za zadanie integrować wszystkich mieszkańców poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez plenerowych.
Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 23.704,10 zł.

 

Fundusz sołecki Radomyśl 2019:

Przedsięwzięcie nr 1
Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Radomyśl

W ramach przedsięwzięcia została utwardzona droga gminna nr 712535P w miejscowości Radomyśl. Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.
Łączna wartość zadania wyniosła 10.725,00 zł.

Przedsięwzięcie nr 2
Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Radomyśl

W ramach zadania dostarczono ogrodzenie placu zabaw o długości 43 mb i 80 cm wysokości. Ogrodzenie zapewni bezpieczeństwo dzieciom oraz ochroni teren placu zabaw przed ingerencją zwierząt.

Łączna wartość zadania wyniosła 4.600,00 zł.

 

Przedsięwzięcie nr 3
Zagospodarowanie terenu przy wigwamie w miejscowości Radomyśl

W ramach zadania została wykonana i zamontowana drewniana toaleta. Zakupiona została również trawa, która wysiana została przy wigwamie w celu stworzenia niewielkiego boiska dla dzieci. Realizacja tego zadania przyczyniła się do stworzenia komfortowych warunków dla korzystających z wigwamu oraz rozszerzy możliwości jego wykorzystania.
Łączna wartość przedsięwzięcia to 2.700,00 zł.

 

Fundusz sołecki Przylesie 2019:

Przedsięwzięcie nr 1
Zakup tłucznia na drogi gruntowe w miejscowości Przylesie wraz z ich utwardzeniem

Zakupiono tłuczeń oraz utwardzono drogi gruntowe w miejscowości Przylesie co wpłynęło na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na estetykę wsi.
Wartość przedsięwzięcia wyniosła 12.123,00 zł.

 
Fundusz sołecki Miastko 2019 :

Przedsięwzięcie nr 1
Wykonanie pomostu drewnianego pełniącego funkcje przystani wodnej, punktu widokowego na Jeziorze Lincjusz

Na Jeziorze Lincjusz wykonany został drewniany pomost, który został dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Środki z funduszu sołeckiego stanowiły wkład własny w wyżej wymienionym projekcie. Efektem planowanego zadania polegającego na budowie pomostu na Jeziorze Lincjusz jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb mieszkańców, turystów, żeglarzy, kajakarzy, wędkarzy w zakresie turystyki kwalifikowanej.
Kwota przekazana z funduszu sołeckiego to 15.188,00 zł.

Fundusz sołecki Wijewo 2019:

Przedsięwzięcie nr 1
Remont wigwamu w miejscowości Wijewo wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy obiekcie

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Środki z funduszu sołeckiego stanowiły wkład własny w wyżej wymienionym projekcie. W ramach zadania została wykonana podłoga z kostki brukowej oraz drzwi do wigwamu.
Kwota przekazana z funduszu sołeckiego to 10.749,00 zł.

Przedsięwzięcie nr 2
Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wijewo – Otwarta Strefa Aktywności

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W zakresie zadania została przygotowana dokumentacja projektowa oraz zakupione zostały urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym. Realizacja tego zadania ma przyczynić się do poprawy zdrowia i kondycji społeczeństwa oraz stanowić będzie alternatywę dla spędzania czasu wolnego.

Kwota przekazana z funduszu sołeckiego to 35.000,00 zł.

Fundusz sołecki Brenno 2019:

Przedsięwzięcie nr 1
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinek toru rolkowego wraz z elementami małej architektury - II etap

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” środki z funduszu sołeckiego Brenno w kwocie 25.000,00 zł będą stanowiły wkład własny.

W ramach przedsięwzięcia zostały zakupione elementy małej architektury, typu: ławki, leżaki plażowe, elementy zabawowe, tj. ścianka wspinaczkowa, stół do tenisa stołowego, kosze, tablica edukacyjną. Wykonany został II etap toru rolkowego ( 105 mb ), który podniesie walory turystyczne i rekreacyjne miejscowości. Miejsce to będzie sprzyjać aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, propagowany będzie zdrowy i sportowy tryb życia.
Kwota przekazana z funduszu sołeckiego to 25.000,00 zł.

Przedsięwzięcie nr 2
Utworzenie placu zabaw w miejscowości Brenno – Otwarta Strefa Aktywności

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności (OSA), środki z funduszu sołeckiego stanowiły wkład własny.
W ramach zadania została przygotowana dokumentacja techniczna oraz zakupione zostały urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym. Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej strefy aktywności, sportu rekreacji, z którego jednocześnie mogą korzystać przedstawiciele każdego pokolenia. Realizacja tego projektu uatrakcyjni obecny plac zabaw, zwiększy się zainteresowanie tym miejscem. Ponadto przyczyni się do urozmaicenia spędzenia aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz będzie kształtować zamiłowania do aktywności fizycznej w każdym wieku.

Kwota przekazana z funduszu sołeckiego to 20.749,00 zł.

Fundusz sołecki Zaborówiec 2019:

Przedsięwzięcie nr 1
Wykonanie schodów przy sali Wiejskiej w miejscowości Zaborówiec

W ramach przedsięwzięcia zostały wykonane schody przy sali wiejskiej. Zadanie miało na celu poprawienie warunków użytkowania sali przez mieszkańców oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo. Poprzez wykonanie schodów obiekt stał się bardziej atrakcyjny co bezpośrednio wpłynie na zainteresowanie użytkowników sali wiejskiej.
Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 19.266,13 .

Przedsięwzięcie nr 2
Doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w sprzęt i wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Zaborówiec

W ramach przedsięwzięcia została zakupiona zastawa stołowa, naczynia oraz artykuły gospodarstwa domowego niezbędne do wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego w sali wiejskiej Zaborówiec. Zakup wyposażenia przełoży się bezpośrednio na zwiększenie organizowanych imprez w sali wiejskiej oraz ułatwi pracę wykonywaną w kuchni.
Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 5.070,00 zł.

Polecamy