UE bip projekty unijne FB

Zakup węgla

wegiel

Przypominamy , że trwa przyjmowanie wniosków na preferencyjny zakup węgla 

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek od godz. 7 – 16

- wtorek – piątek od godz. 7 – 15

- piątek – od godz. 7 – 14

Decyduje kolejność wpływu do urzędu.

 

Preferencyjny zakup węgla – INFORMACJE

W związku z przystąpieniem Gminy Wijewo do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych informujemy, że osoby zainteresowane zakupem węgla w preferencyjnej cenie z terenu gminy, mogą składać wnioski, a sprzedaż ruszy w momencie dostarczenia węgla do gminy.

 

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Wijewo, którzy:

spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa 
w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe;
oraz pod warunkiem, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe: w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r (3000 kg).
 

Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w terminie do 30.04.2023 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego warunki sprzedaży preferencyjnej, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., 
tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton.

 

Dodatkowe informacje:

Cena tony węgla wynosić będzie 2 000 zł brutto. Do tej kwoty nie są wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.
Zgodnie z informacjami otrzymywanymi przez gminę w programie dostępny będzie węgiel o frakcji orzech [sortyment 25+ mm], groszek [sortyment 8-25 mm].

Pliki do pobrania

Polecamy