UE bip projekty unijne FB

Trwają prace w Potrzebowie!

prace nad budowa paleniska

W miejscowości Potrzebowo powstaje miejsce rekreacji i wypoczynku celem nadania temu miejscu funkcji obszaru spotkań, rekreacji, rozwoju i krzewienia kultury. W ramach przedsięwzięcia zainicjowanego przez mieszkańców sołectwa Potrzebowo zostanie utworzony plac zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, a także zostaną zakupione i zamontowane elementy małej architektury. Zostaną zakupione ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablica promująca dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych. Na placu wokół altany zostanie wybudowane palenisko z siedzeniami betonowo - drewnianymi. Ponadto zostanie wykonane oświetlenie. Posadzona została również zieleń by upiększyć teren.

Sołectwo Potrzebowo w ramach dofinansowania zyskało również nagłośnienie.

Dofinansowanie w kwocie  - 67 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw w Potrzebowie w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku – II etap” realizowanego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"

Polecamy