UE bip projekty unijne FB

Trwają prace w Zaborówcu!

plac zabaw zaborowiec

 

W miejscowości Zaborówiec powstaje miejsce rekreacji i wypoczynku celem nadania temu miejscu funkcji obszaru spotkań, rekreacji, rozwoju i krzewienia kultury, tradycji oraz spotkań o charakterze sportowym, kulturalnym oraz zakorzenienia w młodych ludziach dawno zapomnianych tradycji i obrzędów. W ramach przedsięwzięcia zainicjowanego przez mieszkańców sołectwa Zaborówiec zostało zakupione i zamontowane urządzenie zabawowo – rekreacyjne – plac zabaw i elementy małej siłowni zewnętrznej. Dodatkowo teren wyposażono w elementy małej architektury, typu: ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery czy tablica promująca dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycje społeczności lokalnych. W ramach zadania planuje się również wykonać oświetlenie.

W ramach pracy własnej mieszkańców zostało również wykonane boisko do siatkówki.

Dofinansowanie w kwocie  - 70 000,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na placu zabaw przy altance w miejscowości Zaborówiec w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku ” realizowanego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"Polecamy