UE bip projekty unijne FB

Zakończenie prac związanych z budową budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec

Grafika przedstawia napis

W listopadzie 2021 r.  zostały ukończone prace związane z realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap” realizowanego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz funduszu sołeckiego miejscowości Zaborówiec na rok budżetowy 2021.

W ramach wyżej wymienionego zadania zakupiono betonową kostkę brukową, wykonano altanę drewnianą, zakupiono elementy boiska sportowego – bramki, piłkochwyty, zakupiono grill, zakupiono również ławostoły z zadaszeniem. Ponadto w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zakupiono ławki, kosz na  śmieci, stojak na rowery oraz zakupiono przenośny sanitariat, sprzęt AGD i zakupiono tablicę promującą dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycje.

  • Całkowita wartość projektu 84.410,00 zł.
  • Dofinansowanie w kwocie 35.750,00 zł.
  • Fundusz sołecki 23.000,00 zł.
  • Wkład własny mieszkańców ( koszty niekwalifikowane, nie zostały ujęte w całkowitej wartości projektu) 23.660,00 zł.

                     

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap”. Zakładane do realizacji cele i rezultaty między innymi w zakresie podniesienia jakości i standardów życia na terenach wiejskich oraz rozwoju miejscowości Zaborówiec poprzez zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki wsi, jak również jej architektury i krajobrazu, uzyskania miejsca rekreacyjnego – wypoczynkowego przeznaczonego do wspólnych spotkań i wzajemnej integracji mieszkańców, zostały w pełni osiągnięte. Projekt w znacznej mierze urozmaicił infrastrukturę sołectwa Zaborówiec. Realizacja przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyni się także do odbudowy tożsamości i integralności wsi oraz promocji idei odnowy.

 

 

 

 

Polecamy