UE bip projekty unijne FB

Uroczyste otwarcie altanki w Zaborówcu

Ukończone prace związane z realizacją projektu pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap” realizowanego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz funduszu sołeckiego miejscowości Zaborówiec pozwoliły na uroczyste otwarcie Altanki w Zaborówcu.

W ramach wyżej wymienionego zadania zakupiono betonową kostkę brukową, wykonano altanę drewnianą, zakupiono elementy boiska sportowego – bramki, piłkochwyty, zakupiono grill, zakupiono również ławostoły z zadaszeniem. 

Całkowita wartość projektu 84.410,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 35.750,00 zł

Fundusz sołecki 23.000,00 zł

Wkład własny mieszkańców ( koszty niekwalifikowane, nie zostały ujęte w całkowitej wartości projektu) 23.660,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Zaborówiec w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku do obsługi imprez sportowych w miejscowości Zaborówiec II etap”. Zakładane do realizacji cele i rezultaty między innymi w zakresie podniesienia jakości i standardów życia na terenach wiejskich oraz rozwoju miejscowości Zaborówiec poprzez zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej, poprawy estetyki wsi, jak również jej architektury i krajobrazu, uzyskania miejsca rekreacyjnego – wypoczynkowego przeznaczonego do wspólnych spotkań i wzajemnej integracji mieszkańców, zostały w pełni osiągnięte. Projekt w znacznej mierze urozmaicił infrastrukturę sołectwa Zaborówiec. Realizacja przedsięwzięcia niewątpliwie przyczyni się także do odbudowy tożsamości i integralności wsi oraz promocji idei odnowy.

 

 

Polecamy