UE bip projekty unijne FB

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza na warsztaty pn.: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

logo urzędu marszałkowskiego województwa Wielkopolskiego

Departament  Korzystania I Informacji  o Środowisku zaprasza na warsztaty pn.: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA , które odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00,  w formie on-line poprzez platformę zoom.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie 
ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

 

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego br., na adres e-mail: warsztaty@umww.pl. 

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.  Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 

Polecamy