UE bip projekty unijne FB

VI Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i obchody Dnia Sołtysa

Zdjęcie Wójta, Józefa Pukackiego wraz z innymi uczestnikami

W dniu dzisiejszym, w Kaliszu po raz szósty odbyła się Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa. W Pielgrzymce uczestniczyli Sołtysi z terenu naszej gminy: Pani Danuta Leśna, Pani Marzanna Daleka oraz Pan Józef Pukacki, a także Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński, Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Pani Maria Rąk i Sekretarz Gminy Wijewo Pani Aneta Bajon. Po nabożeństwie uczestnicy udali się do Stawiszyna, gdzie w Hali Widowiskowo-Sportowej miały miejsce obchody Dnia Sołtysa. Podczas obchodów rozstrzygnięto wojewódzki konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa". Ponadto, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 4779/2022 z dnia 10 marca 2022 r. przyznał Sołtysowi wsi Brenno Panu Józefowi Pukackiemu wyróżnienie Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Wyróżnienie to przyznano za wieloletnią służbę i współpracę na rzecz naszej lokalnej społeczności, która jest wyrazem pełnego zaangażowania w rozwój nie tylko wsi Brenno ale również całej Gminy Wijewo.

Polecamy