UE bip FB

Wielkopolska Odnowa Wsi

Dofinansowanie dla Gminy Wijewo w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski wręczył symboliczne czeki z wysokością dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego  w ramach konkursu  "Pięknieje wielkopolska wieś".  Z naszej gminy czeki otrzymało sołectwo Brenno na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w kwocie  50 000,00 zł oraz  sołectwo Wijewo na zagospodarowanie przestrzenie publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w kwocie 45 500,00 zł.

Kolejne dotacje dla Gminy Wijewo!

Informujemy, iż  po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie w ramach XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w dniu 30 maja 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą Nr XLII/826/22 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, na zadanie pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno”, w wysokości: 50 000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać m.in. wykonanie toru rowerowego typu pumptrack, zakup małej architektury – stojak na rowery, zakup małej architektury – kosz na śmieci, zakup małej architektury – ławki, zakup małej architektury - zakup tablicy z regulaminem, zakup tablicy promującej dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych.

 

Dotacje dla Gminy Wijewo!

Informujemy, iż  po uprzednim złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku o dofinansowanie w ramach XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w dniu 30 maja 2022 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałą Nr XLII/826/22 decyzję o przyznaniu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, na zadanie pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”, w wysokości: 45 500,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać m.in. zakup materiałów - remont trybun,  zakup elementów małej architektury – urządzenia zabawowo- rekreacyjne, wykonanie altany drewnianej, zakup ławek, zakup kosza na śmieci, zakup stojaka na rowery, zakup betonowej kostki brukowej, zakup tablicy promującej dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych.

 

    

 

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno”

W dniu 05.10.2022 r. w Urzędzie Gminy Wijewo  została podpisana umowa przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wijewo Krystyny Piasnej- Białas z Panem Łukaszem Ganczarkiem, właścicielem firmy 4FUN Sp.z.o.o. , dotyczącej realizacji projektu pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno” realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. 

Wartość przedmiotu umowy  wynosi: 381 170,85 zł brutto.

    

 

 

PUMPTRACK W MIEJSCOWOŚCI BRENNO W BUDOWIE

Na skrzyżowaniu ul. Wschowskiej i ul. Okrężnej powstaje pierwszy w naszej gminie pumptrack. Po przygotowaniu terenu jako pierwsza do pracy przystąpiła ekipa, która wykonuje tor rowerowy typu pumptrack. To specjalny tor do jazdy na rowerach, ewentualnie rolkach, deskorolkach lub hulajnogach. Pumptrack wykonuje firma 4FUN Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Właściciel firmy 4FUN Sp.z.o.o. podkreśla, że będzie to naprawdę wysokiej klasy pumptrack, jakich nie ma wiele w Polsce. Sama konstrukcja nasypów wykonywania jest metodą drogową, z zagęszczeniem podłoża. Ścieżki będą pokryte asfaltem.

Całkowita wartość projektu  - 381 170,85 zł

Dofinansowanie w kwocie  - 50 000,00 zł

Fundusz sołecki – 57 424,00 zł
Wkład gminy – 273 746,85 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno” realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

   

Zdjęcie przed realizacją inwestycji

Zdjęcie w trakcie realizacji inwestycji

    

 

Trwają prace przy WDK Wijewo

Przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo powstaje miejsce rekreacji i wypoczynku celem nadania temu miejscu funkcji obszaru spotkań, rozwoju i krzewienia kultury, tradycji oraz spotkań o charakterze rekreacyjno – sportowym. W ramach przedsięwzięcia zainicjowanego przez mieszkańców sołectwa zostanie zakupione i zamontowane urządzenie zabawowo – rekreacyjne. Ponadto zostanie wykonana altana drewniana oraz planuje się wyremontować trybuny. Zostaną zakupione ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery oraz tablica promująca dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, promującej dziedzictwo kulturowe oraz tradycji społeczności lokalnych. Na placu wokół altany zostanie położona betonowa kostka brukowa.

Dofinansowanie w kwocie  - 45 500,00 zł

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku” realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

  

   

 

OTWARCIE PUMPTRACKA W MIEJSCOWOŚCI BRENNO 

Dnia 6 grudnia 2022 roku w miejscowości Brenno przy altanie na Kisowni  odbyło się otwarcie nowo powstałego toru rowerowego typu pumptrack połączone z uroczystym zapaleniem lampek na choince. W tym dniu nie mogło też zabraknąć wizyty św. Mikołaja. Na wszystkie dzieci czekały cukierki i mandarynki wręczane przez św. Mikołajów. Oficjalnego otwarcia toru dokonał Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński.

Pumptrack to specjalny tor do jazdy na rowerach, ewentualnie rolkach, deskorolkach lub hulajnogach. W wyniku realizacji inwestycji pozyskano  miejsce rekreacyjno -sportowe przeznaczone do wspólnych spotkań o charakterze sportowym oraz wzajemnej integracji dzieci i młodzieży.

Tor jest idealny do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Trening na tym torze uczy płynnej jazdy, szlifuje technikę oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe. Chociaż tor typu pumptrack jest torem typowo rowerowym to nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystali z niego użytkownicy hulajnóg, deskorolek czy rolek.

Tor rowerowy typu pumptrack powstał dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który  udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w miejscowości Brenno” realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Dofinansowanie w kwocie  - 50 000,00 zł

Fundusz sołecki – 57 424,00 zł

Wkład gminy – 273 746,85 zł

Całkowita wartość projektu  - 381 170,85 zł

Pumptrack wykonała firma 4FUN Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

    

 

       

 

 

 

Polecamy