UE bip projekty unijne FB

Wnioski o dodatek osłonowy

logo dodatek osłonowy

Do 31 października 2022r. można złożyć w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.  

 

Komu przysługuje świadczenie?

 

Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy zostanie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód  na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Jak wyliczamy dochód gospodarstwa domowego?

 

  • w okresie do 31 lipca 2022r. bierzemy pod uwagę dochody uzyskane w 2020 roku,
  • w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2022 bierzemy pod uwagę dochody uzyskane w 2021 roku.

 

Wysokość dodatku:

  • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 1062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W terminie do 30 czerwca 2022r. każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Świadczenie jest przyznawane jednorazowo w skali roku. Wypłaty dodatków zostaną zrealizowane w terminie do 2 grudnia 2022r.

 

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie lub na stronie internetowej ośrodka w zakładce Druki.

Polecamy