UE bip FB

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć, warsztatów, poradnictwa dla uczestników projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!”

Grafika z napisem

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do prowadzenia zajęć, warsztatów, poradnictwa dla uczestników projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!”

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Klauzula RODO

 

Polecamy