UE bip projekty unijne FB

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów do prowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa dla opiekunów faktycznych projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów  do prowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa dla opiekunów faktycznych projektu pt.  „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Senior w Gminie Wijewo!”

Poniżej treść ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami:

treść ogłoszenia

klauzula RODO

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

Polecamy