UE bip FB

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć, warsztatów, poradnictwa dla uczestników projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Seniora w Gminie Wijewo!”

Grafika przedstawia napis

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów do prowadzenia zajęć, warsztatów, poradnictwa dla uczestników projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!”

Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Klauzula RODO

Oświadczenie o braku skazana prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie kandydata o posiadaniu zdolności do czynności prawnej

Polecamy