UE bip projekty unijne FB

Zakończenie prac związanych z realizacją projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji

W listopadzie 2022 r.  zostały ukończone prace związane z realizacją projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Wiejskim Domu Kultury w miejscowości Wijewo w celu utworzenia atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku”

realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz funduszu sołeckiego miejscowości Wijewo na rok budżetowy 2022. W ramach wyżej wymienionego zadania zakupiono betonową kostkę brukową, wykonano altanę drewnianą, zakupiono ławki, kosz na  śmieci, stojak na rowery oraz tablicę promującą dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, kulturowe oraz tradycje społeczności lokalnych. Wyremontowano również trybuny oraz zakupiono elementy małej architektury – urządzenie zabawowo -rekreacyjne.

Całkowita wartość projektu 102.379,78 zł.
- Dofinansowanie w kwocie 45.500,00 zł.
- Fundusz sołecki 5.000,00 zł.
- Wkład własny mieszkańców (koszty niekwalifikowane, nie zostały ujęte w całkowitej wartości projektu) 26.700,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

 

                        

 

Polecamy