UE bip projekty unijne FB

Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo”

zdjęcie przedstawia droge asfaltowąW 2023 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wijewo” wykonano:

1. Część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowości Wijewo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej.
Wartość I części zadania wyniosła 135 769,37 zł brutto.

2. Część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Zielonej w miejscowości Wijewo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej 
Wartość II części zadania wyniosła 71 740,98 zł brutto.

3. Część III przedmiotu zamówienia ” Przebudowa części drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 322 w miejscowości Potrzebowo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano drogę o nawierzchni bitumicznej 
Wartość III części zadania wyniosła 116 962,55 zł brutto

Zwiększono zakres wykonania robót dla drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 322 w miejscowości Potrzebowo oraz drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 542/5 w miejscowości Wijewo w kwocie 31 941,75 zł.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 356 414,65 zł, w tym środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 147 000,00 zł zgodnie z umową nr 74/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, w kwocie 173 750,00 zł zgodnie z umową nr 383/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w ramach zadania jednorocznego pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Polecamy