UE bip FB

Zarządzenie Wójta Gminy Wijewo w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.2.86.2021 Wójta Gminy Wijewo z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Zarządzenie Nr 0050.2.86.2021

Projekt programu współpracy

Polecamy