UE bip projekty unijne FB

Wójt Gminy Wijewo poszukuje kandydatów do prowadzenia szkoleń, warsztatów, konsultacji i poradnictwa dla opiekunów faktycznych projektu pt. „Wspieramy lokalną społeczność –Klub Seniora"

napis praca na czerwonym tle

kwestionariusz osobowy

nabór - treść ogłoszenia

oświadczenie kandydata

oświadczenie o niekaralności

Obowiązek informacyjny

Polecamy