UE bip FB

Wycieczka autobusowa do Przybyszowa

Zdjęcie przedstawia uczestników Klubu Seniora

Dnia 08.07.2022r z inicjatywy Pana Józefa Wojciecha została zorganizowana wycieczka autobusowa dla Seniorów do Przybyszowa oraz do Spokojnej do miejsc pamięci.

Najpierw pojechaliśmy do Przybyszowa, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć pozostałości po podobozie KL Groβ- Rosen w latach 1944-1945 dla Żydówek, które w nieludzkich warunkach przetrzymywano w celu kopania rowów przeciwczołgowych. Mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć, gdzie te kobiety żyły i jak żyły. Pan Józef Wojciech opowiedział krótką historię tego podobozu a także przybliżył fakty z życia tych kobiet, które później, jeśli przeżyły wojnę, zeznawały przed sądem. Drugim miejscem były również pozostałości podobozu, ale tym razem było to miejsce oddalone od Przybyszowa o kilka kilometrów w stronę Starego Strącza. Obóz ten mieścił się w szczerym polu.  Ostatnim celem wycieczki był las w Spokojnej, gdzie niemieccy żołnierze rozstrzelali w styczniu 1945 roku grupę Żydówek, więźniarek podobozów w Przybyszowie, które pędzono w Marszu Śmierci. We wszystkich miejscach znajdują się kamienie pamięci symbolizujące cierpienie tysiąca kobiet, które musiały w nieludzkich warunkach żyć oraz pracować. 

Przejęci oraz bogatsi w wiedzę wróciliśmy do Klubu Seniora w Brennie.

Polecamy